Ukuqinisekisa umgangatho

Umgaqo-nkqubo Wobulunga

Kungumgaqo weKemig Glass ukugcina umgangatho ophezulu wenkonzo kunye neemveliso.

Injongo yethu kukuhambisa iimveliso kunye neenkonzo ezinxulumene noko. Okugqithile kulindelo lwabathengi bethu.

Zonke iimveliso kunye neenkonzo ziya kuthobela iimfuno zabathengi. Oku kuyakwenziwa ngokugcina ubudlelwane obusondeleyo kunye nabathengi kunye nokukhuthaza unxibelelwano olufanelekileyo.

Abaphathi abaphezulu baya kuqinisekisa ukuba le ngxelo yomgangatho ilungile kumbutho kwaye iya kuphunyezwa:

● Ukubonelela ngesakhelo sokuseka nokuphonononga ulawulo kunye neenjongo zomgangatho.
● Ukunxibelelana nemigaqo-nkqubo neenkqubo kumbutho.
● Ukubonelela ngoqeqesho nophuhliso lwabasebenzi nokusebenzisa iindlela ezilungileyo.
● Ukufumana ingxelo yabathengi kunye nokuphucula iinkqubo ukuze zilungele iimfuno zemibutho. Ukuphucula ukusebenza kweNkqubo yoLawulo loMgangatho ngokwe ISO 9001: 2015.